Sammanträde: BND/2019-01-16

Sammanträdesdatum:
2019-01-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslistan
§2 Attestförteckning byggnadsnämnden 2019 BND/2019:5
§3 Byggnadsnämndens delegationsordning BND/2019:6
§4 Kv skogkarlen 3 BND/2018:49
§5 Detaljplan för del av Järva 2:9 m.fl. (Bagartorp) BND/2015:256
§6 Olovlig åtgärd, ändring av fasad - inglasning av 12 balkonger, utan startbesked Vitkålen 1, Jonstorpsvägen 2-16 BND/2018:210
§7 Utvändig ändring av fasad på radhus, utbyggnad nedre plan. Grönlingen 22 (Castor 2018.87) BND/2018:172
§8 Förvaltningschefen informerar
§9 Frågor till förvaltningen
§10 Anmälan av delegationsbeslut
§11 Anmälan av ärendelista
§12 Övrigt