Sammanträde: BFN/2019-02-12

Sammanträdesdatum:
2019-02-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§11 Fastställande av föredragningslista
§12 Information
§13 Barn- och förskolenämndens delegationsordning BFN/2019:47
§14 Dokumenthanterings- och gallringsplan för barn- och förskolenämndens förvaltningsorganisation BFN/2019:11
§15 Tillsyn vid den fristående verksamheten BMA Paviljongen ht. 18 BFN/2019:2
§16 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av den fristående verksamheten Månstrålens förskola ht. 2017 BUN § 84 180918. BFN/2019:29
§17 Post- och ärendelista
§18 Övrigt