Sammanträde: BFN/2019-01-15

Sammanträdesdatum:
2019-01-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Delegation till kontaktcenter från barn- och förskolenämnden BFN/2019:6
§3 Dataskyddsombud för barn- och förskolenämnden BFN/2019:7
§4 Beslut om inrättande av arbetsutskott till barn- och förskolenämnden BFN/2019:8
§5 Barn- och förskolenämndens sammanträdesdagar 2019 BFN/2019:9
§6 Uppföljning tillsyn av verksamheten vid den fristående verksamheten BMA Vasavägens förskola BFN/2019:3
§7 Uppföljning tillsyn av verksamheten vid den fristående verksamheten BMA Carl Malmstens vägs förskola BFN/2019:4
§8 Uppföljning tillsyn av verksamheten vid den fristående verksamheten Raoul Wallenbergs förskola BFN/2019:5
§9 Post- och ärendelista
§10 Övrigt