Sammanträde: BFN/2019-06-05

Sammanträdesdatum:
2019-06-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§40 Fastställande av föredragningslista
§41 Information
§42 Beslut om upphörande gällande rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (Bengans rackarungar) BFN/2019:136
§43 Tillsyn vid den fristående förskolan Ur och Skur Järvastaden vt. 2019 BFN/2019:52
§44 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan BMA Charlottenburg vt. 2019. BFN/2019:53
§45 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan BMA Göran Persons väg vt. 2019 BFN/2019:54
§46 Justering av stadsdelskartan för förskola och pedagogisk omsorg BFN/2019:135
§47 Svar på nämndinitiativ om att inventera behovet av solskydd på förskolegårdar BFN/2019:137
§48 Anmälan av delegationsbeslut
§49 Post- och ärendelista
§50 Övrigt