Sammanträde: BUN/2018-06-14

Sammanträdesdatum:
2018-06-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§61 Fastställande av föredragningslista
§62 Information
§63 Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport per april 2018 BUN/2017:751
§64 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2017 på barn- och utbildningsförvaltningen BUN/2018:189
§65 Justering av barn- och utbildningsförvaltningens områdesorganisation BUN/2017:423
§66 Uppföljning av föreläggande och anmärkning vid tillsyn av verksamheten vid fristående förskolan Solrosen 2017 BUN/2017:63
§67 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid fristående förskolan Karolina vt 2018 BUN/2018:2
§68 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Karusellen BUN/2017:1119
§69 Tillsyn av den fristående verksamheten BMA Vasavägens förskola BUN/2018:9
§70 Tillsyn av den fristående verksamheten BMA Carl Malmstens väg vt 2018 BUN/2018:6
§71 Sekretessbelagd
§72 Anmälan av delegationsbeslut
§73 Post- och ärendelista
§74 Övrigt