Sammanträde: BUN/2017-10-18

Sammanträdesdatum:
2017-10-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§71 Fastställande av föredragningslista
§72 Förvaltningschefen informerar
§73 Delårsrapport per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden BUN/2016:695
§74 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 BUN/2017:751
§75 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal vt. 2017 BUN/2017:62
§76 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Västra vägen vt. 2017 BUN/2017:518
§77 Förändrat programutbud vid Solna Gymnasium BUN/2017:1078
§78 Programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskolan BUN/2017:686
§79 Läsårstider för läsåret 2018/2019 BUN/2017:1039