Sammanträde: KF/2019-10-28

Sammanträdesdatum:
2019-10-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§140 Fastställande av föredragningslista
§141 Enkla frågor
§142 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) till barn- och förskolenämndens ordförande om vikariepool för förskolan KS/2019:176
§143 Svar på interpellation av Peter Rangwe (S) till barn- och förskolenämndens ordförande om verktyg för jämförelse av förskolor KS/2019:179
§144 Svar på interpellation av Elisabet Brolin (S) till kommunstyrelsensordförande om rätt till heltid inom kommunals avtalsområde KS/2019:180
§145 Solna stads delårsrapport per augusti 2019 KS/2018:1
§146 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 KS/2019:196
§147 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om att Solna stad redovisar kostnader som relaterar till mottagande av nyanlända som har anvisats i enlighet med bosättningslagen M:9/2019 KS/2019:89
§148 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) mfl om klimatnödläge M13/2019 KS/2019:141
§149 Svar på motion Arne Öberg (S) mfl om byggnation av hyresrätter på panncentralen i Bergshamra M15/2019 KS/2019:157
§150 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om att förbjuda tiggeri i Solna KS/2019:140
§151 Avsägelse av uppdrag i skolnämnden KS/2018:238
§152 Avsägelse av uppdrag i kultur- och fritidsnämnden KS/2018:241
§153 Avsägelse av uppdrag i kompetensnämnden KS/2018:240
§154 Avsägelse av uppdrag i byggnadsnämnden KS/2018:233
§155 Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden KS/2018:239
§156 Avsägelse av uppdrag i Råsunda Förstads AB KS/2018:252
§157 Avsägelse av uppdrag i Falkeneraren AB KS/2018:253
§158 Avsägelse av uppdrag i Solna Vatten AB KS/2018:254
§159 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige KS/2018:207
§160 Avsägelse av uppdrag i Tekniska nämnden KS/2018:237
§161 Fyllnadsval i arvodeskommittéen KS/2018:209
§162 Fyllnadsval i arvodeskommittéen KS/2018:209
§163 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2018:233
§164 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2018:237
§165 Fyllnadsval i skolnämnden KS/2018:238
§166 Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden KS/2018:239
§167 Fyllnadsval i Solna Vatten AB KS/2018:254
§168 Val av nämndemän vid Solna tingsrätt 2019-2022 KS/2019:58
§169 Meddelanden KS/2019:208 KS/2019:39
§170 Nya motioner KS/2019:214 KS/2019:215 KS/2019:216 KS/2019:217
§171 Nya interpellationer KS/2019:212 KS/2019:213 KS/2019:218 KS/2019:219 KS/2019:220 KS/2019:221 KS/2019:222