Sammanträde: VN/2018-04-10

Sammanträdesdatum:
2018-04-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§7 Fastställande av föredragningslista
§8 Information
§9 Vallokaler vid 2018 års allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige VN/2018:4
§10 Röstlokaler vid 2018 års allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige VN/2018:5
§11 Principer för röstmottagare vid 2018 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige samt 2019 års Europaparlamentsval VN/2018:3
§12 Valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2018 års val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige VN/2018:7
§13 Bemyndigande för att ta emot delgivning för valnämnden VN/2018:8
§14 Övrigt