Sammanträde: KF/2018-09-24

Sammanträdesdatum:
2018-09-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Fastställande av föredragningslista
2 Enkla frågor
3 Svar på interpellation av Msciwoj Swigon (SD) till kommunstyrelsens ordförande angående nyanlända invandrares förtur i det kommunala bostadsbeståndet KS/2018:126
4 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående porrfilter på datorer och läsplattor i Solnas förskolor och skolor KS/2018:127
5 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående skolutbyggnadsplan KS/2015:614
6 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Joar af Ekenstam (MP) om miljöstyrande inköpsavgifter KS/2016:329
7 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om medborgarbudget KS/2017:101
8 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Joar Af Ekenstam (MP) om cirkulär ekonomi KS/2017:217
9 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om sommarkollo för äldre KS/2017:191
10 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Atilla Yavuz (V) om mindre barngrupper i förskolan KS/2017:288
11 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående stadsantikvarie i Solna KS/2016:134
12 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem KS/2017:317
13 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar KS/2017:286
14 Svar på motion av Sara Kukka- Salam (S) och Gösta Mårtensson (S) angående fler fotbollsytor i Solna KS/2016:232
15 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare KS/2017:259
16 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Rebecca Hedenstedt (V), Linda Cigéhn (V), Gunnar Ljuslin (V) och Atilla Yavuz (V) om kvalificerade fältassistenter KS/2017:316
17 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Linda Cigéhn (V) om gratis bad för barn i stadens simhallar KS/2017:347
18 Svar på motion av Cecilia Bravo (S) om att KRAV-certifiera kommunala förskolor och skolors kök KS/2017:38
19 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Herta Fischer (V) och Linda Cigéhn (V) om sänkt avgift till kulturskolan KS/2018:22
20 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om att instifta pris för arbete mot rasism KS/2016:370
21 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Tobias Östberg (MP) om Tallbackaskolans aula KS/2017:36
22 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående konsumentvägledning i Solna KS/2016:22
23 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) och Linda Cigéhn (V) om reflektionstid för anställda i hemtjänsten KS/2018:20
24 Avsägelser
25 Fyllnadsval
26 Meddelanden