Sammanträde: BFN/2019-05-07

Sammanträdesdatum:
2019-05-07

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§30 Fastställande av föredragningslista
§31 Information
§32 Evakuering av förskoleverksamhet från Uddens förskola till Hagalundsskolan BFN/2019:124
§33 Tillsyn av den fristående verksamheten förskolan Pysslingen Agnesberg. vt 2019. BFN/2019:44
§34 Tillsyn vid den fristående förskolan Imagination International Preschool vt. 2019 BFN/2019:50
§35 Tillsyn vid den fristående förskolan BMA Villa Solstrålen vt. 2019 BFN/2019:51
§36 Yttrande till Kommunstyrelsen över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter BFN/2019:106
§37 Anmälan av delegationsbeslut
§38 Post- och ärendelista
§39 Övrigt