Sammanträde: KF/2014-11-25

Sammanträdesdatum:
2014-11-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§173 Svar på inlämnad fråga av Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande angående indragna busslinjer KS/2014:414
§174 Antagande av detaljplan kv Planen 4, Bollgatan i Råsunda KS/2013:131
§175 Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS/2014:366
§176 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS/2014:354
§177 Fastställande av Solna stads politiska nämndorganisation från 1 januari 2015 KS/2014:362
§178 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2014:360
§179 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015 KS/2014:363
§180 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2015 KS/2014:364
§181 Avsägelse (KS/2014:361)
§182 Avsägelse (KS/2014:361)
§183 Avsägelse (KS/2014:338)
§184 Avsägelse (KS/2014:339)
§185 Avsägelse (KS/2014:339)
§186 Byggnadsnämnden 2015-2018 (KS/2014:415) KS/2014:415
§187 Tekniska nämnden 2015-2018 (KS/2014:416) KS/2014:416
§188 Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 (KS/2014:417) KS/2014:417
§189 Kultur- och fritidsnämnden 2015-2018 (KS/2014:418) KS/2014:418
§190 Kompetensnämnden 2015-2018 (KS/2014:419) KS/2014:419
§191 Socialnämnden 2015-2018 (KS/2014:420) KS/2014:420
§192 Gemensamma familjerättsnämnden 2015-2018 (KS/2014:421) KS/2014:421
§193 Omvårdnadsnämnden 2015-2018 (KS/2014:422) KS/2014:422
§194 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-2018 (KS/2014:423) KS/2014:423
§195 Valnämnden 2015-2018 (KS/2014:424) KS/2014:424
§196 Överförmyndarnämnden 2015-2018 (KS/2014:425) KS/2014:425
§197 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 2015-2018 (KS/2014:426) KS/2014:426
§198 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Solnabostäder AB 2015-2018 (KS/2014:427) KS/2014:427
§199 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Fastighets AB Falkeneraren 2015-2018 (KS/2014:428) KS/2014:428
§200 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Råsunda Förstads AB 2015-2018 (KS/2014:429) KS/2014:429
§201 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Solna Vatten AB 2015-2018 (KS/2014:430) KS/2014:430
§202 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Överjärva Gård AB 2015-2018 (KS/2014:431) KS/2014:431
§203 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Norrenergi AB 2015-2018 (KS/2014:432) KS/2014:432
§204 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Norrenergi & Miljö AB 2015-2018 (KS/2014:433) KS/2014:433
§205 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 (KS/2014:434) KS/2014:434
§206 Val av ombud och ersättare för dessa till förbundsmöte för Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) 2015-2018 (KS/2014:435) KS/2014:435
§207 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige mandatperioden 2015-2018 (KS/2014:436) KS/2014:436
§208 Val av suppleant i styrelsen för Solna Tenniscenter AB 2015-2018 (KS/2014:437) KS/2014:437
§209 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Filmstadens Kultur 2015-2018 (KS/2014:438) KS/2014:438
§210 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ulriksdals Slottsteater 2015-2018 (KS/2014:439) KS/2014:439
§211 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Söderhalls Renhållningsverk AB (Sörab) för mandatperioden 2015-2018 (KS/2014:440) KS/2014:440
§212 Nämndemän vid Solna tingsrätt 2015-2018 (KS/2014:441) KS/2014:441
§213 Val av ledamöter och suppleanter till Storstockholms brandförsvarsförbunds direktion mandatperioden 2015-2018 (KS/2014:442) KS/2014:442
§214 Val av 3:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden oktober 2014 - oktober 2018 (KS/2014:336)
§215 Kommunstyrelsen, fyllnadsval (KS/2010:339)
§216 Kommunstyrelsen, fyllnadsval (KS/2010:339)
§217 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen (KS/2014:341)
§218 Meddelanden
§219 Motioner KS/2014:409
§220 Interpellationer