Sammanträde: KF/2018-04-09

Sammanträdesdatum:
2018-04-09

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§69 Fastställande av föredragningslista
§70 Enkel fråga av Signe Levin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående när köket öppnar i Skoga omvårdnadsboende KS/2018:54
§71 Enkel fråga av Gösta Mårtensson (S) till omvårdnadsnämndens ordförande gällande bemanningen av seniorträffen Gunnarbo KS/2018:93
§72 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande om dialog kring tillfällig returstation vid Råstasjön KS/2018:94
§73 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående fallolyckor bland äldre KS/2018:13
§74 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående projekt för att minska klimatpåverkan KS/2018:19
§75 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande om sammanhållen planering för Solnavägen KS/2018:61
§76 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till omvårdnadsnämndens ordförande om anhörigstöd KS/2018:55
§77 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V), Bernhard Huber (MP) och Per-Ove Nelstrand (S) till kommunstyrelsens ordförande om kommunalisering av hemsjukvården KS/2018:56
§78 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande om uppsägningstid för korttidskontrakt KS/2018:57
§79 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) till socialnämndens ordförande om Kvinnofridsbarometern 2017 KS/2018:58
§80 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skolgång för barn i skyddat boende KS/2018:62
§81 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande om omställningsplan KS/2018:59
§82 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till socialnämndens ordförande om permanent boende för våldsutsatta KS/2018:60
§83 Årsredovisning 2017 för Solna stad KS/2016:17
§84 Signalistens årsredovisning 2017 KS/2018:47
§85 Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2017 KS/2018:49
§86 Borgensram för majoritetsägda bolag KS/2018:48
§87 Energipolicy KS/2017:324
§88 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna KS/2016:368
§89 Svar på motion av Tommy Rosén (S) angående luftföroreningar KS/2014:471
§90 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunens fastigheter KS/2017:216
§91 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) om bussfiler i Solna KS/2017:257
§92 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om filmmuseum i Solna KS/2017:287
§93 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephani Gilot (V), Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§94 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) angående att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturrum KS/2016:135
§95 Svar på motion av Faradj Koliev (S) ang att hyra in portabla toaletter under sommaren KS/2017:215
§96 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) angående skolutbyggnadsplan KS/2015:614
§97 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Joar af Ekenstam (MP) om miljöstyrande inköpsavgifter KS/2016:329
§98 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om medborgarbudget KS/2017:101
§99 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Joar Af Ekenstam (MP) om cirkulär ekonomi KS/2017:217
§100 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om sommarkollo för äldre KS/2017:191
§101 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Atilla Yavuz (V) om mindre barngrupper i förskolan KS/2017:288
§102 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående stadsantikvarie i Solna KS/2016:134
§103 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) om barn som förlorar sin plats på förskola och fritidshem KS/2017:317
§104 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om inventering och revidering av Solnas cykel- och gångbanor samt kommunala cykelparkeringar KS/2017:286
§105 Avsägelser KS/2014:420
§106 Fyllnadsval
§107 Meddelanden
§108 Nya motioner KS/2018:86 KS/2018:87
§109 Nya interpellationer KS/2018:85 KS/2018:88 KS/2018:89 KS/2018:90 KS/2018:91 KS/2018:92