Dokument: Bilaga 3, Rivning av lättväggar, planritningar

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-29
Beskrivning:
Bilaga 3, Rivning av lättväggar, planritningar
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:64
Tillhör:
BND/2019-05-08
Punktrubrik:
Byggsanktionsavgift för påbörjande av byggåtgärder utan startbesked, kontorshus Fortet 2, Råsundavägen 1
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen