Dokument: Delegationsbeslut 2019-06-01 - 2019-08-31 reviderad

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-12
Beskrivning:
Delegationsbeslut 2019-06-01 - 2019-08-31 reviderad
Nämnd:
Tekniska nämnden
Tillhör:
TND/2019-09-18
Punktrubrik:
Anmälan av delegationsbeslut
Dokumenttyp:
Delegationsbeslut
Sekretessgrund:
Ingen