Dokument: Huvudsta417 Naturvärden Karlberg 190404

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-29
Beskrivning:
Huvudsta417 Naturvärden Karlberg 190404
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2846
Tillhör:
BND/2019-05-08
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Huvudsta 4:17
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen