Dokument: Vänsterpartiets nomineringar till nämndemän till Solna tingsrätt

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-15
Beskrivning:
Vänsterpartiets nomineringar till nämndemän till Solna tingsrätt
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:58
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Val av nämndemän vid Solna tingsrätt 2019-2022
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen