Dokument: Bilaga 2, yttrande till MMD

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-04
Beskrivning:
Bilaga 2, yttrande till MMD
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:547
Tillhör:
BND/2019-04-17
Punktrubrik:
Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen