Dokument: Komplettering till överklagande av Mark- och miljödomstolens dom Nacka TR P 2120-15, 2015-07-07. mål nr P 6876-15 akt bil 24

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2015-09-22
Beskrivning:
Komplettering till överklagande av Mark- och miljödomstolens dom Nacka TR P 2120-15, 2015-07-07. mål nr P 6876-15 akt bil 24
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:211
Dokumenttyp:
Övrigt
Sekretessgrund:
Ingen