Dokument: Dom av Mark- och miljödomstolen, Framnäs 12

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-04
Beskrivning:
Dom av Mark- och miljödomstolen, Framnäs 12
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:376
Tillhör:
BND/2019-04-17
Punktrubrik:
Yttrande till MÖD, Framnäs 12
Dokumenttyp:
Beslut
Sekretessgrund:
Ingen