Dokument: Ansökan om bygglov, Sadelplatsen 2

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-04
Beskrivning:
Ansökan om bygglov, Sadelplatsen 2
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:59
Tillhör:
BND/2019-04-17
Punktrubrik:
Nybyggnad av parkeringshus, Kolonnvägen 39, Sadelplatsen 2
Dokumenttyp:
Ansökan
Sekretessgrund:
Ingen