Dokument: Reviderad samrådsredogörelse Huvudsta 3_1 BND 190417

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-16
Beskrivning:
Reviderad samrådsredogörelse Huvudsta 3_1 BND 190417
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:450
Tillhör:
BND/2019-04-17
Punktrubrik:
Detaljplan för del av Huvudsta 3:1
Dokumenttyp:
Samrådsredogörelse
Sekretessgrund:
Ingen