Dokument: Yttrande över inkommen handling från Naturskydds-föreningen m fl – ert mål nr P 6876-15

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2016-02-17
Beskrivning:
Yttrande över inkommen handling från Naturskydds-föreningen m fl – ert mål nr P 6876-15
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:211
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen