Dokument: Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2018:209
Tillhör:
BND/2019-09-18
Punktrubrik:
Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen