Dokument: Miljökonsekvensbeskrivning- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-07-04
Beskrivning:
Miljökonsekvensbeskrivning- Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:167
Tillhör:
KS/2019-08-26
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen