Dokument: BND/2019-06-26 § 79 Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-28
Beskrivning:
BND/2019-06-26 § 79 Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:118
Tillhör:
BND/2019-06-26
Punktrubrik:
Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen