Dokument: BND/2019-04-17 §42 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-04-18
Beskrivning:
BND/2019-04-17 §42 Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:547
Tillhör:
BND/2019-04-17
Punktrubrik:
Yttrande till MMD Byggsanktionsavgift för olovlig rivning - rivning av enbostadshus Fregatten 1, Resedavägen 2
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
137 kB
Sekretessgrund:
Ingen