Dokument: 180525 MKB Tunnelbanan_Solna_SLL reducedsize2

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-18
Beskrivning:
180525 MKB Tunnelbanan_Solna_SLL reducedsize2
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:15
Tillhör:
BND/2019-06-26
Punktrubrik:
Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
Dokumenttyp:
Förteckning
Sekretessgrund:
Ingen