Dokument: KF §111 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
KF §111 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:174
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen