Dokument: Plankarta Solna FIB antagande

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-18
Beskrivning:
Plankarta Solna FIB antagande
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:34
Tillhör:
BND/2019-06-26
Punktrubrik:
Ändring av detaljplaner genom tillägg för del av Solnavägen inom stadsdelen Haga
Dokumenttyp:
Karta
Sekretessgrund:
Ingen