Dokument: KS/2019-06-17 §104 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-19
Beskrivning:
KS/2019-06-17 §104 Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2016:114
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Svar på nämndinitiativ av Arne Öberg (S) angående inrättande av haverikommission som utreder hur vägar och broar vid Arenastaden skall finansieras
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
3,1 MB
Sekretessgrund:
Ingen