Dokument: KF §110 Fyllnadsval i kompetensnämnden

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
KF §110 Fyllnadsval i kompetensnämnden
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:240
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Fyllnadsval i kompetensnämnden
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen