Dokument: Yttrande från Solna stad till Mark- och miljööverdomstolen, mål nr P 6876-15

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2015-11-16
Beskrivning:
Yttrande från Solna stad till Mark- och miljööverdomstolen, mål nr P 6876-15
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
SBN/2011:1425
Dokumenttyp:
Sammanställning
Sekretessgrund:
Ingen