Dokument: Anmälan om vikarierande kommunalråd

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-12
Beskrivning:
Anmälan om vikarierande kommunalråd
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:211
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Anmälan av kommunalråd
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen