Dokument: 2018_42_Hagalund410_buller

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-10
Beskrivning:
2018_42_Hagalund410_buller
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2018:42
Tillhör:
BND/2019-09-18
Punktrubrik:
Detaljplan för Hagalund 4:10 m.fl.
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen