Dokument: 181115 rev_190617 Plankarta tunnelbana-A1 Blad 1-3

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-18
Beskrivning:
181115 rev_190617 Plankarta tunnelbana-A1 Blad 1-3
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:15
Tillhör:
BND/2019-06-26
Punktrubrik:
Detaljplan för tunnelbanan till Arenastaden inom stadsdelarna Haga, Hagalund, Råsunda och Frösunda
Dokumenttyp:
Karta
Sekretessgrund:
Ingen