Dokument: Remissvar på förslag till beslut om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret (dnr MSB 2019-09690)

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-03
Beskrivning:
Remissvar på förslag till beslut om områden för anläggningar av riksintresse för totalförsvaret (dnr MSB 2019-09690)
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:183
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
128 kB
Sekretessgrund:
Ingen