Dokument: § 114 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
§ 114 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:30
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen