Dokument: Svar på remiss om reviderad Klimat- och energistrategi 2020 -2045 för Stockholms län

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-12
Beskrivning:
Svar på remiss om reviderad Klimat- och energistrategi 2020 -2045 för Stockholms län
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:161
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Yttrande över länsstyrelsens remiss om Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
142 kB
Sekretessgrund:
Ingen