Dokument: Solna stads bygglovshantering

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-03-11
Beskrivning:
Solna stads bygglovshantering
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:51
Tillhör:
BND/2019-04-17
Punktrubrik:
Solna stads bygglovshantering - svar på revisionsrapport
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen