Dokument: KF §108 Avsägelse i kommunfullmäktige

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
KF §108 Avsägelse i kommunfullmäktige
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:207
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Avsägelse i kommunfullmäktige
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen