Dokument: KF §132 Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §132 Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:211
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen