Dokument: KF §115 Nya motioner

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
KF §115 Nya motioner
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:156
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Nya motioner
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen