Dokument: KF §123 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om hållbarhetscentrum

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §123 Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om hållbarhetscentrum
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Svar på motion av Linda Cigéhn (V) m.fl om hållbarhetscentrum
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen