Dokument: Interpellation av Peter Rangwe (S) till BFNs ordf om verktyg för att jämförelse av förskolor

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-26
Beskrivning:
Interpellation av Peter Rangwe (S) till BFNs ordf om verktyg för att jämförelse av förskolor
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:179
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Nya interpellationer
Dokumenttyp:
Interpellation
Sekretessgrund:
Ingen