Dokument: KF § 64 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-03
Beskrivning:
KF § 64 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:79
Tillhör:
KF/2019-05-27
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
134 kB
Sekretessgrund:
Ingen