Dokument: KF §120 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §120 Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:139
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Svar på interpellation från Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om byggplaner i Nationalstadsparken
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen