Dokument: KF §130 Avsägelse i skolnämnden

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §130 Avsägelse i skolnämnden
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:238
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Avsägelse i skolnämnden
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen