Dokument: Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-03
Beskrivning:
Strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:188
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Avrapportering nämnduppdrag - Strategi för arbetet mot våld i nära relationer
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
863 kB
Sekretessgrund:
Ingen