Dokument: KS/2019-06-17 §99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-19
Beskrivning:
KS/2019-06-17 §99 Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:150
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
2,4 MB
Sekretessgrund:
Ingen