Dokument: Fråga av Eva Eriksson (S) till SKNs ordf om fritidshemsverksamheten

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-26
Beskrivning:
Fråga av Eva Eriksson (S) till SKNs ordf om fritidshemsverksamheten
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:182
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten
Dokumenttyp:
Fråga
Sekretessgrund:
Ingen